×

info uit mijn gemeente

Korte inhoud

Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. We willen dat doen door samen minstens 40% van onze CO2 uitstoot te reduceren tegen 2030 en onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. We doen dit niet alleen. Ook andere Europese gemeenten en regio’s hebben deze doelstellingen onderschreven onder de vlag van het Europese burgemeestersconvenant en het Vlaams Lokaal Energie-en Klimaatpact

We maken van de Kempen een duurzame toekomstgerichte regio. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Om onze doelstellingen te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen gemeenten, burgers, scholen, bedrijven, organisaties. Samen bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat.

Alle 29 Kempense gemeenten doen mee: ArendonkBaarle-HertogBalenBeerseDesselGeelGrobbendonkHeist-op-den-BergHerentalsHerenthoutHerseltHoogstratenHulshoutKasterleeLaakdalLilleMeerhoutMerksplasMol, NijlenOlenOud-TurnhoutRavelsRetieRijkevorselTurnhoutVorselaarVosselaarWesterlo

 

 

De Kempense gemeenten gaan de komende jaren inzetten op de volgende thema's:

40% CO2 reduceren in het gemeentelijk patrimonium tegen 2030 (als opstap naar een klimaatneutraal patrimonium in 2050)

40% CO2 reduceren in het gemeentelijk patrimonium tegen 2030 (als opstap naar een klimaatneutraal patrimonium in 2050)

COreduceren in de gemeentelijke gebouwen, het voertuigenpark, de openbare verlichting en gemeentelijke aankopen. Hiermee realiseren we niet alleen onze voorbeeldfunctie maar ook een effectieve financiële besparing.

Het openbaar domein klimaatproof (her)inrichten

Het openbaar domein klimaatproof (her)inrichten

Alle plannen en ingrepen in het openbaar domein zoals herinrichting, bouw- en infrastructuurwerken moeten de systematische toetsing op vlak van klimaatimpact doorstaan. Hierbij besteden we bijzondere aandacht voor waterbeheer, verhoogde leefbaarheid en eventuele warmte-infrastructuur. Zo kunnen we het openbare domein aangenamer en tegelijk klimaatvriendelijk maken. 

Private ontwikkelingen klimaatproof sturen

Private ontwikkelingen klimaatproof sturen

Private ontwikkelingen worden structureel gestuurd in functie van een zo laag mogelijke klimaatimpact, met bijzondere aandacht voor kernversterking, mobiliteit, bereikbaarheid, waterbeheer, verhoogde leefbaarheid en warmtevoorziening.

Privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren

Privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren

We proberen de renovatiesnelheid te verhogen van 1% naar 3,5% om het gebouwenpatrimonium aan te passen aan toekomstige noden. We nemen initiatieven zoals de organisatie groepsaankopen, advies op maat door experts, wijkrenovatieprojecten…  om deze doelstelling te bereiken.  

Kiezen voor alternatief vervoer

Kiezen voor alternatief vervoer

We voeren een mobiliteitsbeleid dat steeds kiest voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer bij alle ontwikkelingen op haar grondgebied en stuurt de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit, met positieve impact op de volksgezondheid.

De transitie maken van fossiel naar hernieuwbaar

De transitie maken van fossiel naar hernieuwbaar

De resterende energievraag zal finaal moeten getransformeerd worden van fossiel naar hernieuwbaar, veilig en betaalbaar. Een eerste insteek is het maximaal benutten van opportuniteiten inzake hernieuwbare elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld zon en wind. Een bijzondere uitdaging is de transitie van de warmtevraag bij gebouwen.

Groenblauwe netwerken promoten

Groenblauwe netwerken promoten

Inzetten op maatregelen om onze regio weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering is een onvermijdelijke aanvulling op maatregelen om CO2 te besparen. We zetten in op groenblauwe netwerken. Daarbij is niet alleen van belang het reduceren van overstromingsrisico, groenere en gezonde publieke ruimte creëren met meer woonkwaliteit en lagere hittekwetsbaarheid, maar ook (en vooral) verdroging tegengaan en versterking van de biodiversiteit.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Een effectief klimaatbeleid wordt niet alleen gedragen maar bij voorkeur ook mee getrokken door de burger. Deze benadering resulteert in bottom-up initiatieven en een versterkte sociale cohesie.