Ik ben van...

Korte inhoud

Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Om die doelstelling te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen lokale overheden, burgers, scholen, bedrijven, organisaties. Samen bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat.

De 29 gemeenten van Kempen2030 zijn: