Ik ben van...

Westerlo lanceert klimaatplan 2030

Thema
gebouwen hernieuwbare energie mobiliteit natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Gemeente Westerlo
Contactgegevens
Aangemaakt op 21/09/2021

Op 21 juni 2021 keurde de gemeenteraad van Westerlo hun klimaatplan 2030 goed. Schepen Clyde Tai-Apin: "Wandelen in een boomrijke omgeving, langs grachten die gevuld zijn met water, terwijl je zuurstofrijke lucht inademt. Dit willen we toch ook voor onze nakomelingen? Dat kan, maar dan zullen we wel onze levensstijl moeten aanpassen en rekening houden met de gevolgen van ons gedrag. De droogtes en overstromingen van de afgelopen zomers leren ons vooral hoe kwetsbaar we zijn. Juist daarom moeten we inzetten op klimaatbewuste acties."

De opmaak van het klimaatplan maakt deel uit van het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

(lees verder onder de foto)

Kempen2030 Westerlo
Burgemeester Guy Van Hirtum en schepen Clyde Tai-Apin bij de lancering van Kempen2030.

 

Westerlo zal onder andere inzetten op: 

  1. Lokale hernieuwbare energie en warmte: de regionale productie van hernieuwbare energie verhogen en hernieuwbare warmtevoorziening ondersteunen.
  2. Modal shift: wandelen en fietsen promoten, inzetten op openbaar vervoer en elektrische (deel)auto’s, investeren in duurzame en veilige infrastructuur.
  3. Groenblauwe netwerken: structurele aanpak met een hemelwater- en droogteplan, ontharding en infiltratie van hemelwater stimuleren. Bomen geven verkoeling, gaan hittestress tegen, vergroten de biodiversiteit en zorgen voor een betere luchtkwaliteit en dus ook voor een goede volksgezondheid. Deze legislatuur is het streefdoel om 1 boom per inwoner of 25 000 extra bomen aan te planten op het openbaar terrein of op privéterrein.
  4. Verhoogde renovatiegraad: renovatie van private gebouwen verhogen.

 

Voor de opmaak van het plan, kreeg de gemeente ondersteuning van de provincie en IOK.

 

Bekijk het volledige klimaatplan en het bijhorende analyserapport via onderstaande links.