Ik ben van...

Warmtenet Mol-Dessel

Thema
hernieuwbare energie
Organisator(s)
gemeentebestuur Dessel en Mol
Aangemaakt op 24/09/2019

Studies hebben uitgewezen dat de bodem onder Dessel en Mol over een geschikt diepgeothermisch potentieel beschikt. Daarom engageerde Fluvius zich voor de aanleg van een warmtenet dat de energie van de geothermiecentrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt.

De geothermiecentrale levert echter op dit ogenblik onvoldoende vermogen om het uitgebreide netwerk te voeden. De bestaande plannen voor het grote netwerk dat Mol en Dessel zou omvatten, worden ‘on-hold’ geplaatst. 

Intussen werkt Fluvius een nieuw plan uit, gebaseerd op het maken van warmte-eilanden, om die later met elkaar te verbinden wanneer we via geothermie warmte kunnen aanbieden. Fluvius legt hiervoor plaatselijke warmtenetten aan en voeden die vanuit tijdelijke aardgasinstallaties. 

Fluvius voorziet een tijdelijke aardgasinstallatie (back-up productie) in Dessel op de verkaveling van de De Ark en in Mol aan de Rode-Kruislaan, de Guido Gezellestraat en de Schansstraat. Intussen is volop onderzoek bezig om de omschakeling naar hernieuwbare bronnen te realiseren in afwachting van diepegeothermie als einddoel.