Ik ben van...

Vijfde gemeente start met opmaak warmteplan

Thema
gebouwen hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 20/05/2020

Een warmteplan is een essentieel instrument om de transitie te maken van fossiele naar hernieuwbare gebouwenverwarming. Het college van Geel gaf formeel goedkeuring om van start te gaan met de opmaak van zo’n plan. Daarmee treden ze in de voetsporen van Turnhout, Herentals, Hoogstraten en Beerse. De gemeenten krijgen ondersteuning van IOK, Fluvius en Kelvin Solutions binnen het EFRO-project ‘Warmtemakelaar Kempen’. 


Is het vandaag nog verantwoord om aardgas te voorzien in een nieuwe verkaveling? Wat zijn de alternatieven? Wanneer is het aangewezen om een nieuwe verkaveling met een warmtenet uit te rusten en wanneer zijn individuele oplossingen de beste optie?  Op welke manier en binnen welke termijn kan het bestaande gebouwenpatrimonium deze shift maken?

Op deze en andere vragen geeft het warmteplan een antwoord. Via warmtezonering wordt aangegeven hoe de transitie per zone zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Daarnaast gaat de nodige aandacht naar het beleidsmatig verankeren van dit plan, zodat alle beleidskeuzes systematisch in de juiste richting worden gestuurd. 

 

Kempen2030_logo Warmtemakelaar Kempen