Ik ben van...

Verledding straatverlichting

Thema
mobiliteit
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
gemeentebestuur Arendonk
Contactgegevens
Aangemaakt op 10/10/2019

Gemeente Arendonk besliste om voor de openbare verlichting stelselmatig over te schakelen naar ledverlichting op het ganse grondgebied. De combinatie van het milieuvriendelijke aspect, duurzaamheid en veiligheid lagen aan de basis van deze keuze voor leds. Dit totale project zal gespreid worden over minstens 10 jaar. Voor 2019 werd hiervoor een budget van 100 000 euro voorzien. In samenspraak met Fluvius heeft de gemeente de eerste straten die voorzien waren in 2019 al omgebouwd. De vernieuwingsoperatie zal op termijn een fikse besparing in de elektriciteitsfactuur van onze gemeente opleveren.

Kempen2030

Deze vernieuwing past in de wens van het gemeentebestuur om rationeel met energie om te gaan bij de gemeentelijke activiteiten. Arendonk heeft ook het burgemeestersconvenant ondertekend waarbij gemeenten en steden zich groeperen om tegen 2030 de nodige inspanningen te leveren op vlak van milieu en energie. Er zal onder meer op deze manier jaarlijks minstens 1 000 kg CO2 minder uitgestoten worden.

Eerste stappen zijn gezet

Arendonk telt momenteel bijna 2 000 lampen voor de openbare verlichting. De eerste stappen om het verbruik van die verlichting te verminderen werden al gezet. Een klein gedeelte van het Arendonkse lampenpark bestaat al uit led, voornamelijk de nieuwe installaties. Daarnaast wordt een groot aantal verlichtingspunten ’s nachts gedoofd.

Maar Arendonk wil nog verder gaan. De ambitie is dat het Arendonkse openbare verlichtingspark binnen 10 jaar overal van ledtechnologie is voorzien. In samenspraak met Fluvius worden jaarlijks bijkomende straten geselecteerd die ledverlichting krijgen.

Overschakeling

Het overschakelen van klassieke naar ledverlichting verloopt vrij simpel. Met een hoogtewerker rijdt Fluvius naar de verlichtingspaal en vervangt de bestaande armatuur door een ledarmatuur. Er zal dus weinig hinder zijn voor de bewoners van de betrokken straten.

854 000 straatlampen

Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 229 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 854 000 lichtpunten, dragen die zorg over aan Fluvius dat instaat voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van die openbare verlichting.

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Fluvius één van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten via de website (www.fluvius.be > Straatlampen) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht beschikbaar is.