×

info uit mijn gemeente

Stad Geel krijgt Vlaamse subsidie voor mobipunten

Thema
mobiliteit
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Stad Geel
Contactgegevens
Aangemaakt op 07/01/2020

Stad Geel haalt 500 000 euro aan Vlaamse subsidies binnen voor het project Mobipunten. Hiermee wil de stad het fietsverkeer aanmoedigen in het stadscentrum.

Bezoekers zullen in de toekomst in een Mobipunt de overstap kunnen maken van gemotoriseerd verkeer naar een (deel)fiets om zich verder binnen de kern te verplaatsen.

Het projectgebied, het centrum van Geel, omvat ongeveer 6 km². Aan de buitenrand van dit kerngebied wil de stad op zes stedelijke toegangspoorten, zoals bijvoorbeeld aan het station, multihubs of Mobipunten realiseren. Deze Mobipunten bieden een overgang van gemotoriseerd verkeer naar zachte mobiliteit. Stadsbezoekers zullen er met een (deel)fiets hun traject naar de binnenstad kunnen vervolgen.

In de binnenstad zullen ook zes hubs komen, op mogelijke locaties zoals bijvoorbeeld aan jeugdcentrum De Bogaard. Die Mobipunten worden enkel uitgerust met (deel)fietsen. Ze zijn gesitueerd op openbare plaatsen met dagelijks enkele honderden bezoekers en omvatten het kernwinkelgebied van de stad. De precieze locaties van de verschillende Mobipunten wordt nog bepaald.

Met deze subsidie van 500 000 euro voor dit project 'Fiets Hup!' haalt Geel het grootste aandeel binnen van de 1,2 miljoen euro die de Vlaamse Regering uittrekt voor stadvernieuwingsprojecten rond leefbaarheid en klimaat. Naast Geel kregen Antwerpen, Aalst en Gent respectievelijk 324 000, 280 000 en 96 000 euro voor eigen projecten.