Ik ben van...

Sint-Claracollege bespaart 16.000 euro op haar energiefactuur

Thema
gebouwen hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Aangemaakt op 30/03/2020

Het Sint-Claracollege uit Arendonk doet mee aan Energy Challenges. De doelstelling? 30% energie besparen op school door het uitvoeren van technische maatregelen en gedragsverandering.

Gebouwenbeheerder Lieven Van Baelen: 

We zijn goed op weg om de doelstelling te halen, er werd al meer dan 10% energie bespaard op 3 jaar tijd. De besparing werd grotendeels gerealiseerd op het elektriciteitsverbruik. Hierdoor hebben we onze energiefactuur met meer dan 30% kunnen verlagen.


Energie en klimaat zijn geen nieuw thema voor de school. Nog voor de start van Energy Challenges werden al stappen gezet om de school energiezuiniger te maken. In 2015 werd een nieuwbouw in gebruik genomen met een hoge energieprestatie. De muren van het werkhuis werden in 2018 geïsoleerd. Dat jaar investeerde de school ook in een grote zonnepaneleninstallatie.

De school heeft nog plannen om in deze richting verder te gaan. Jaarlijks bespaart de school € 16.000 op hun energiefactuur, hierdoor komt er geld vrij voor bijkomende energiebesparende maatregelen. Dit jaar zal het werkhuis een nieuw, geïsoleerd dak én een zuinige verwarmingsinstallatie krijgen. In een later stadium zal de sporthal gerenoveerd worden. Ook zal een bestaande blok afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw. Als al deze plannen gerealiseerd zijn, zal het energieverbruik op school drastisch verlaagd zijn.

 


Het project Energy Challenges krijgt subsidies van het Interreg Noordzee Regio programma en van de provincie Antwerpen. Meer info over het project kan je vinden op https://northsearegion.eu/2imprezs/

Logo 2IMPREZS + provincie