Ik ben van...

Samen voor een nog 'Veerkrachtiger Schoonbroek'

Thema
gebouwen mobiliteit participatie
Organisator(s)
gemeentebestuur Retie, dienst Vrije Tijd
Contactgegevens
014 38 92 69
Aangemaakt op 04/08/2020

De laatste jaren veranderen de dorpen in Vlaanderen continu. Er wonen steeds meer mensen, maar tegelijk besteden veel dorpsgenoten hun tijd elders. Ook voor werk en boodschappen verplaatst men zich alsmaar meer buiten het dorp. Ook in Schoonbroek vallen er wat verschuivingen op te tekenen: zo stijgt het aandeel jongeren en senioren er sterk, door recente verkavelingsprojecten enerzijds en de vergrijzing anderzijds. Een gebrek aan veerkracht is er allerminst in Schoonbroek maar de snelle groei brengt wel wat veranderingen met zich mee. Met het project ‘Veerkrachtige Dorpen’ spelen we hierop in en wapenen we ons tegen toekomstige uitdagingen die het kerkdorp te wachten staan.

Een dertigtal inwoners engageerden zich voor het project samen met enkele gedreven Schoonbroekse sleutelfiguren. Tijdens verschillende werksessies werden allerhande thema’s behandeld. Er werd o.a. gedebatteerd over mobiliteit en verkeer, over het woon-, winkel- en zorgaanbod, klimaat- en energiethema’s … Ook gingen we de impact van een aantal maatschappelijke veranderingen na en stonden we stil bij Samen voor een nóg ‘Veerkrachtiger Schoonbroek’! Tijdens het voorjaar van 2019 werkte een groep enthousiaste Schoonbroeknaren aan het project ‘Veerkrachtige Dorpen’. Samen met de provincie Antwerpen, RURANT en het gemeentebestuur werd het pittoreske kerkdorpje onder de loep genomen. enkele tendensen die het kerkdorp nog te wachten staan. Daarna dacht de hele groep samen na over Schoonbroekse oplossingen om met deze veranderingen om te gaan.

Kerkplein

Het centraal gelegen Kerkplein is toe aan een grondige opfrisbeurt. Het is dé uitvalsbasis voor heel wat evenementen en die functionaliteit moet het plein in de toekomst ook zeker blijven behouden. Enkele gebruikers van het plein bogen zich over de eerste ontwerpplannen. De noden en wensen werden besproken en ook de verkeerscirculatie rond het plein kwam hierbij aan bod. In het nieuwe ontwerp wordt de weg tussen het plein en de begraafplaats omgevormd tot een trage verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dit zal de veiligheid errond ten goede komen. Ook de toegang naar de naastgelegen en fraai aangelegde pastorijtuin mag beter in het oog springen.

Landbouw

Schoonbroek is een landbouwdorp en moet dat volgens de inwoners ook blijven. Grote landbouwpercelen vragen steeds grotere landbouwmachines. Die voertuigen worden door andere weggebruikers soms als bedreigend ervaren. De combinatie van infrastructuuringrepen en een campagne die de verschillende gebruikers van landbouwwegen oog laat hebben voor elkaar, geeft iedereen de nodige ruimte.

Trage Wegen

Daarnaast werd de wens geuit voor een opwaardering van bestaande, maar indien mogelijk ook het creëren van nieuwe groene recreatieve en functionele trage verbindingen. Het bestuur werkt in de periode 2020-2021 aan de opmaak van een Trage Wegenplan voor het ganse grondgebied. Het startmoment van dit project is intussen achter de rug, maar wie zijn/haar schouders er mee onder wil zetten is nog steeds welkom om mee te werken aan de opmaak ervan.

Tienerruimte

Ook tieners vormen een belangrijke groep inwoners die over hun noden en wensen via de digitale weg werden bevraagd. Daaruit volgde vooral dat ze een publieke ruimte wensen die wat meer overeenstemt met hun dagelijks gebruik ervan. Een al dan niet overdekte zitbank waar ze kunnen chillen en een multifunctioneel speelterrein kwamen daarbij als quickwin uit de bus. Zo wordt momenteel het speelterrein tussen Middenakkers en Hoogakkers grondig onder handen genomen. Naast een speelplek voor kinderen willen we dit pleintje inrichten als een gezellig en fijn ontmoetingsplaatsje voor jong en oud.

Senioren, toekomstige woonbehoefte en dorpse voorzieningen

Belangrijke vragen werden ook opgeworpen rond de toekomstige woonvoorzieningen in Schoonbroek. Hoe gaan we om met de aankomende vergrijzing en de veranderende woonnoden voor de oudste bevolkingsgroep? Een duurzaam woonaanbod op maat moet er mee voor zorgen dat we vereenzaming en (energie-)armoede voorkomen, maar ook dat we kansen kunnen blijven bieden aan nieuwe inwoners zonder daarbij verdere open ruimte in te nemen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we verplaatsingen met de auto beperkt kunnen houden door voldoende voorzieningen in de dorpskern aan te bieden. Dergelijke bekommernissen worden allemaal meegenomen in het woonomgevingsplan dat het bestuur intussen aan het opmaken is en waarvan een eerste versie wordt verwacht in de loop van 2020.

 

Dit is echter maar een greep uit het eindrapport. We blijven uiteraard ook in de toekomst verder werken aan tal van Schoonbroekse projecten. Ook dan zal er voor heel wat thema’s bijkomende input gevraagd worden.

Wil je graag meedenken over een van volgende onderwerpen, bezorg ons dan zeker je gegevens en wij houden je op de hoogte:

  • Verkeersveiligheid
  • Sociaal Schoonbroek (meer samenhang buurt, ouderen …)
  • Jong Schoonbroek
  • Voorzieningen in het dorp
  • Behoud van open ruimte / Trage Wegen

Wie het actieplan er graag een keertje in detail op nakijkt, kan steeds een exemplaar ophalen in het gemeentehuis of de bibliotheek.