Ik ben van...

Samen maken we #MooiMol

Thema
mobiliteit natuur participatie
Organisator(s)
gemeentebestuur Mol
Aangemaakt op 07/08/2020

Eind 2019 legde de gemeenteraad de strategische beleidslijnen voor de komende zes jaar vast. Samen maken we #MooiMol wordt de komende zes jaar onze slagzin van het meerjarenplan 2020-2025. Participatie en de duurzame ontwikkelingsdoelen lopen als rode draad door het plan. Hieronder kan je een selectie van acties die relevant zijn voor Kempen2030 terugvinden. 

Meer ruimte voor de fietser

Dit is de absolute beleidsprioriteit. We kiezen voor:

 • De inrichting van fietsstraten
 • Nieuwe fietspaden in de Sint-Apollonialaan, Centrum West, langs Ezaart (deels), de Kapellestraat en de Den Diek - Postel (N136, tussen baileybrug en Postel)
 • Een onderzoek naar het autovrij maken van de horecazone in de Corbiestraat
 • Blue Bike infrastructuur op onze randparking in de Rivierstraat
 • Een doordacht fietspadenplan

Chris en Leen , fervente fietsers:

Als er in 't Centrum meer plaats komt voor de fietser, zouden veel meer mensen met de fiets komen.

Kwaliteitsvol wonen en werken

We bevorderen het kwaliteitsvol wonen en werken door: 

 • Nieuwe verkavelingen en grote bouwprojecten alleen mogelijk te maken bij voldoende woonbehoefte, met respect voor openbare ruimte
 • Het woonbehoefteplan te actualiseren
 • Een duidelijke beleidsvisie over niet-beschermd maar waardevol erfgoed
 • We ontwikkelen duurzame KMO zones
 • Uitbouw van het aanbod sociale woningen

Steven Vleugels, deskundige woonbeleid IOK en inwoner:

Het aantal inwoners neemt elk jaar sterk toe, de beschikbare ruimte blijft echter dezelfde. Sliml verdichten en inzetten op kwalitatieve groen dorpskernen is essentieel.

Vergroening

We pakken de vergroening van onze gemeente aan

 • We gaan voor de herinrichting van het Santo Tomasplein en het Boulevardpark
 • In de gehuchten richten we jaarlijks twee pleintjes in met het oog op sport, spel en ontmoeting.
 • We werken aan een nieuwe visie op de Wandelweg langs de Nete, een unieke troef voor ons Centrum
 • We verzekeren de toegankelijkheid van onze natuurgebieden voor wandelaars.