×

info uit mijn gemeente

Rijkevorsel lanceert klimaatplan 2030

Thema
gebouwen hernieuwbare energie participatie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Gemeente Rijkevorsel
Contactgegevens
Aangemaakt op 26/04/2022

Op 31 januari 2022 keurde de gemeenteraad van Rijkevorsel hun klimaatplan 2030 goed.

Burgemeester Dorien Cuylaerts: "Duurzaam omspringen met energie willen we als bestuur stimuleren door een voorbeeldfunctie uit te oefenen naar al onze inwoners toe. Duurzaamheid staat zo veel als mogelijk voorop in onze beleidskeuzes. Laten we samenwerken en onze verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst van de volgende generatie"

De opmaak van een klimaatplan kadert binnen het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

(lees verder onder de foto)

Burgemeester Dorien Cuylaerts en schepen Bob Van den Eijnden
Burgemeester Dorien Cuylaerts en schepen Bob Van den Eijnden

 

Rijkevorsel zal onder leiding van schepen Bob Van den Eijnden onder andere inzetten op volgende acties:

 1. Verduurzaming eigen patrimonium, o.a. door
  1. alle gemeentelijke nieuwbouw- en grondige verbouwprojecten steeds op BEN-niveau of beter realiseren
  2. verder inzetten op CNG-voertuigen, alsook aankopen van een zevental elektrische voertuigen en delen van voertuigen uit het eigen wagenpark
  3. benutten van nog resterende dakruimte voor bijkomende PV-installaties om in te zetten voor zonnedelen
 2. Project SAS omvat een kwalitatieve herontwikkeling van een voormalige steenbakkerijsite via publiek-private samenwerking. Deze ontwikkeling omvat een 60-tal wooneenheden. We onderzoeken de alternatieven voor aardgas in het woonproject, zodat de warmtevoorziening van de site zonder aardgas kan gerealiseerd worden. Op deze site wordt ook een nieuw park aangelegd.
 3. Masterplan Sonsheide beoogt het aanpakken van de verouderde vrijetijdsgebouwen, het multifunctioneel gebruik ervan en het delen van de infrastructuur met andere verenigingen in functie van het verhogen van het ruimtelijk rendement. Dit wordt aangemoedigd door het gemeentebestuur, vb. via een renteloze lening. We onderzoeken ook de haalbaarheid van de uitkoppelmogelijkheden van restwarmte vanuit een glastuinbouwcluster naar de woonzone-recreatievoorzieningen Sonsheide.
 4. Realiseren van ‘trage verbindingen’ (o.a. verbinding met recreatiezones, naar scholen) realiseren (o.a. gelinkt met realisatie ruilverkaveling).
 5. Met ruilverkaveling Hoogstraten-Wortel-Rijkevorsel zetten we o.a. in op het counteren van versnippering en herinrichting van het landschap (uitvoering 2022-23-24). Dit project omvat ook het voorzien van wateropvangzones en houtkanten voor energierecuperatie.

Schepen Bob Van den Eijnden: "Zwerfvuil wordt in Rijkevorsel aangepakt door jong en oud. Naast onze vrijwillige zwerfvuilruimers en het opruimen van zwerfvuil door de verenigingen, gaat onze gemeente nog stap verder in het zwerfvuilbeleid. En dit door het uitwerken van een bijkomend actieplan samen met de Mooimakers. In de toekomst zullen vrijwilligers (en eventueel verenigingen) gebruik kunnen maken van een nieuwe app, waarin ze kunnen ingeven waar en wanneer ze zwerfvuil ruimen. Zwerfvuil hotspots worden vastgesteld en maatregelen worden getroffen. We stellen ook een nieuw vuilbakkenplan op."

Voor de opmaak van het klimaatplan, kreeg de gemeente ondersteuning van de provincie en IOK.

Bekijk het volledige klimaatplan en het bijhorende analyserapport via onderstaande links.