Ik ben van...

Olen is koploper in windenergie

Thema
hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Lokaal bestuur Olen
Contactgegevens
Aangemaakt op 03/10/2019

Het lokaal bestuur van Olen was bij de koplopers om uit te zoeken welke plaatsen geschikt waren om windturbines te plaatsen en een windplan voor haar grondgebied op te maken. Olen zet alvast grote stappen vooruit. Op het grondgebied van de gemeente Olen staan ondertussen tien grote windturbines met een totaalvermogen van 28 MW. Die leveren jaarlijks ongeveer 56.000 MWh stroom, goed voor bijna 3 keer het huishoudelijke elektriciteitsverbruik van alle gezinnen van Olen.

Twee windturbines langs de Sluizenweg in Olen kregen een opsmuk met een cartoon. De cartoons zijn inzendingen van de internationale cartoonwedstrijd ‘Olense Kartoenale’ van 2015.