Ik ben van...

Nijlen stimuleert energetische renovatie met premie

Thema
gebouwen hernieuwbare energie
Organisator(s)
Gemeente Nijlen
Contactgegevens
03 410 02 11
Aangemaakt op 08/07/2020

Vanaf 1 september 2020 verandert de gemeentelijke renovatiepremie in de gemeentelijke premie voor duurzaam en levenslang wonen. Deze nieuwe premie helpt inwoners om de kwaliteit van hun woning te verbeteren en om de huizen ook energiezuiniger te maken. En dat is meer dan mooi meegenomen want de huizen zorgen ook in Nijlen voor het grootste deel van de CO2 uitstoot. En als je het daar niet voor doet, dan zal je portemonnee je dankbaar zijn want een energiezuinig huis is ook gewoon goedkoper.

Tot en met 31 augustus kan iedereen nog aanvragen indienen voor de gemeentelijke renovatiepremie zoals ze nu is via www.nijlen.be/wonen/bouwen_verbouwen/premies_subsidies

Vanaf 1 september 2020 gaat de premie duurzaam en levenslang wonen in. Er zijn 3 categorieën:

  1. premie voor eigenaars die renovatiewerken uitvoeren in hun enige en eigen woning om energie te besparen;
  2. premie voor verhuurders die hun woning verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor of aan het OCMW van Nijlen en die renovatiewerken uitvoeren om energie te besparen;
  3. premie voor specifieke aanpassingswerken ten behoeve van ouderen (60+) of (minderjarige) personen met een beperking. Deze premie wil hen langer op een aangepaste manier thuis laten wonen zodat ze langer zelfstandig kunnen zijn.

Algemene voorwaarden

  • de woning moet hoofdzakelijk vergund zijn;
  • enkel meerderjarige natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen;
  • je moet de woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben;
  • de werken moeten bewezen worden door middel van facturen (geen kastickets, e.d.) die maximaal 1 jaar oud zijn;
  • je moet de nodige bewijsstukken aanleveren.

Er wordt een premie toegekend van maximaal 1.000 euro per aanvrager(s) per 10 jaar. De premie kan wel in meerdere aanvragen ingediend worden tot het maximumbedrag is bereikt.

Het volledig reglement is raadpleegbaar op www.nijlen.be/reglement-duurzaam-wonen. Aanvragen dien je in via www.nijlen.be/aanvraag-duurzaam-wonen.

Vragen kan je steeds richten aan het woon – en energieloket.

Opgelet: door de huidige corona-maatregelen is het woon – en energieloket enkel open op afspraak!