Ik ben van...

Nieuwe jeugdgemeenteraad overhandigt toekomststoel aan burgemeester

Thema
participatie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
gemeente Baarle-Hertog
Contactgegevens
Aangemaakt op 12/11/2019

De Jeugdgemeenteraad over de grens is opnieuw geïnstalleerd. Deze Belgisch-Nederlandse jeugdgemeenteraad telt 13 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen in de gemeente Baarle-Hertog en de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Baarle-Nassau.

Het doel van de jeugdgemeenteraad is om inspraak te organiseren op kindermaat. Kinderen krijgen de kans om mee te denken over het gemeentelijk beleid; over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Door te werken met een jeugdgemeenteraad als inspraakmiddel leren kinderen wat democratie inhoudt en hoe een gemeente werkt.

Nadat de kinderen de eed aflegden voor schepen Sophieke Verhoeven of wethouder Nico Sommen, overhandigde jeugdgemeenteraadslid Nathan Loots symbolisch een "toekomststoel" aan burgemeester Frans De Bont. Nathan vertegenwoordigde de gemeente Baarle-Hertog als kinderklimaatambassadeur op de Kempense klimaattops. Met deze stoel worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.