Ik ben van...

Merksplas lanceert klimaatplan 2030

Thema
gebouwen hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Gemeente Merksplas
Contactgegevens
Aangemaakt op 23/12/2021

Op 28 juni 2021 keurde de gemeenteraad van Merksplas hun klimaatplan 2030 goed.

Burgemeester Frank Wilrycx: ‘Merksplas wil een actieve rol opnemen in de uitdagingen die de klimaatverandering ons stelt. Om de klimaatdoelstellingen te behalen worden alle sectoren en doelgroepen onder de loep genomen: mobiliteit, energie, industrie, land- en tuinbouw, natuurbeleid en ruimtelijke ordening, openbaar patrimonium, lokale handel, … Als gemeente geven we hierbij het goede voorbeeld in onze eigen werking: gebouwenbeheer, wagenpark, inrichting openbaar domein, …. Samen zullen we zo trachten de streefdoelen te behalen.

De opmaak van een klimaatplan kadert binnen het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

(lees verder onder de foto)

20211223_Burgemeester en Schepen Merksplas
Burgemeester Frank Wilryckx en schepen Raf Verheyen bij het gemeentehuis van Merksplas, dat volledig verwarmd wordt met lokaal geproduceerd groen gas. 

 

Merksplas zal onder leiding van schepen Raf Verheyen onder andere inzetten op volgende acties:

  1. Inzetten op groene elektriciteit en op groene warmte. Het gemeentehuis wordt reeds met groen gas verwarmd. Op termijn willen we op Merksplas Kolonie het warmtenet ook voeden met dit groene gas.
  2. Binnen het verkavelingsproject Kleiryt werden de mogelijkheden van alternatieve, groene warmtevoorziening onderzocht. De warmtevoorziening van deze verkaveling zal 100% via individuele warmtepompen gebeuren, waardoor er geen aardgasnetwerk voorzien moet worden.
  3. Via het gemeentelijk energiebedrijf, EBEM, blijven we inzetten op bovenlokale energieprojecten en hernieuwbare energie.

Schepen Raf Verheyen : ‘Naast CO2-reductie is ook klimaatadaptatie belangrijk in dit klimaatactieplan. Hierin kan de landbouw ook een belangrijke rol vervullen door bijvoorbeeld de opslag van koolstof in de bodem, en door het opvangen van water met technieken zoals stuwtjes of peilgestuurde drainage. Allemaal technieken die het waard zijn om te onderzoeken en eventueel toe te passen in ons buitengebied.’

Voor de opmaak van het plan, kreeg de gemeente ondersteuning van de provincie en IOK.

Bekijk het volledige klimaatplan en het bijhorende analyserapport via onderstaande links.