Ik ben van...

Leen geld voor energiebesparende maatregelen

Thema
gebouwen
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
014 57 42 79
Aangemaakt op 03/10/2019

Energie verbruiken neemt een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Via IOK in samenwerking met de deelnemende gemeenten kan je lenen aan 0% (0% JKP) voor energiebesparende maatregelen. Het geld wordt ter beschikking gesteld via het Vlaams Energie Agentschap (Vlaams Gewest). Met de investeringen die je doet, zal je energiefactuur snel dalen. Er kan een maximum geleend worden van 15.000 euro en de termijn van terugbetaling bedraagt 10 jaar.

Ben je eigenaar, huurder of verhuurder, behoor je tot één van onderstaande doelgroep categorieën en is het betrokken pand gelegen in één van de deelnemende gemeenten, dan kom je in aanmerking voor de renteloze Energielening. De doelgroep is echter vrij ruim, dus lees zeker verder. Vooral alleenstaanden, gepensioneerden en schoolverlaters maken veel kans dat ze tot de doelgroep behoren.

Aan minstens één van onderstaande voorwaarden is te voldoen:

  • Alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1);
  • Personen die aan de voorwaarden voldoen om een OCMW verwarmingstoelage te ontvangen, met name huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
  • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • Beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • Huishoudens met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (aanslagbiljet 2017, inkomsten 2016).

Ligt je woning in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar? Vraag de Vlaamse energielening dan aan via de Stadsregio Turnhout. Alle andere Kempense gemeente van de IOK-regio kunnen bij IOK terecht.

Ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, …) kunnen onder bepaalde voorwaarden een energielening aan 1% afsluiten. Hun termijn van terugbetaling is maximum 10 jaar. Ze zijn echter wel verplicht een akte van hoofdelijke en ondeelbare borgstelling te tekenen.