Ik ben van...

Kempens netwerk van fietsostrades groeit

Thema
mobiliteit
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Provincie Antwerpen
Aangemaakt op 10/03/2022

Het netwerk van fietsostrades dat provincie Antwerpen uitrolt in de Kempen groeit. De lente staat voor de deur, geen betere manier om hiervan te genieten dan fietsend over de F1O5 die dwars door de Kempen loopt.

De F105 is een fietsostrade tussen Herentals–Leopoldsburg, die loopt via Olen, Geel, Mol en Balen. Met een totale afstand van 36 kilometer fiets je naast de spoorweg dwars door de Kempen van west naar oost. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens geeft ons een woordje uitleg. 

Wanneer is deze fietsostrade klaar?

De route van station Olen via Geel tot in Mol is fietsklaar. Het volledige traject van Herentals tot Balen zou, zonder tegenslagen, tegen het einde van dit jaar afgewerkt zijn.

Wat is er zo speciaal aan een fietsostrade? 

Voor fietsers is dit de snelste, meest veilige en comfortabele weg van A naar B. De F105 loopt door drie stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het gaat over 400 bedrijven en 160 scholen. Bovendien hebben de negen fietsbruggen, twee fietstunnels en de bermen van de F105 allerlei unieke kenmerken. Zo zaaien we de bermen naast de fietsostrades in met een aangepast kruidbloemenmengsel en vullen we aan met een schralere of armere grondsoort. De fietsbruggen in natuurgebied hebben amberkleurige verlichting om verstoring van vleermuizen en andere nachtdieren te beperken.

 

Kempen2030_fietsostrade
Fietsen langs de fietsostrade in Olen. De route van station Olen via Geel tot in Mol is fietsklaar.

 

Wat komt er nog allemaal kijken bij de aanleg?

Om een voorbeeld te geven: de fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals in Herentals is 107m lang en 22,5m hoog, met 265 ton staal, gedragen door 4 landhoofden uit meer dan 100 paalfunderingen, meer dan 470 m³ beton en meer dan 60 ton wapening. Deze brug kost 3 miljoen euro. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro.

Wat zijn de toekomstplannen?

De F5, F15 en F106 zijn fietsostrades die deels door de Kempen lopen en volledig befietsbaar zijn. Op langere termijn zullen ook de F71 en F103 het fietsnetwerk van de Kempen versterken. In gans Vlaanderen wordt een netwerk van 2.700 kilometer fietsostrades uitgebouwd. Opwww.fietssnelwegen.be vind je alle info over fietsostrades in Vlaanderen en Brussel, inclusief een routeplanner. 

Kempen2030_kaartje fietsostrades