×

info uit mijn gemeente

Kempen zet schouders onder Vlaams klimaatpact

Thema
participatie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 27/10/2022

Op vrijdag 21 oktober ondertekende Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers samen met Kempense beleidsmakers het vernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) tijdens het Kempen2030-event. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn er nog heel wat (gezamenlijke) inspanningen nodig. Door elkaar te inspireren en voorbeelden uit te wisselen toont de regio Kempen dat ze haar schouders zet onder het vernieuwde, Vlaamse klimaatpact.

Met dit pact wordt een versnelling hoger geschakeld op vlak van de energie- en klimaatambities. Bart Somers: “Het lokaal energie- en klimaatpact geeft het bestuursniveau dat het dichtste bij de mensen staat de nodige middelen om een versnelling hoger te schakelen om de klimaatdoelstellingen waar te maken. Via concrete doelstellingen en tools kunnen lokale besturen aan de slag om bijvoorbeeld inwoners maximaal te ontzorgen bij projecten zoals collectieve wijkrenovaties. Op deze manier verleggen we een steen in de rivier op vlak van het klimaat én helpen we de energiefactuur van gezinnen te milderen.”

 

Kempen2030_klimaatpact
v.l.n.r. Luc De Backer (voorzitter adviescomité Kempense schepenen van milieu), Johan Leysen (voorzitter IOK), Jan De Haes (gedeputeerde provincie Antwerpen), Bart Somers (Vlaams minister), Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Ward Kennes (voorzitter Conferentie Kempense burgemeesters)

 

Een hernieuwd klimaatpact tussen de Vlaamse regering en lokale besturen

Naar aanleiding van de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Deze maatregelen werden geïntegreerd in een herwerkt pact, het ‘Lokaal Energie-en Klimaatpact 2.0’. Regio Kempen zet alvast haar schouders onder het hernieuwde pact, dat momenteel voorligt aan de lokale besturen ter ondertekening.

Het pact bestaat uit 4 inhoudelijke werven:

  • Werf 1: Laten we een boom opzetten (over vergroening)
  • Werf 2: Verrijk je wijk (over energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten)
  • Werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (over koolstofvrije (deel)mobiliteit)
  • Werf 4: Water, het nieuwe goud (over droogteproblematiek)

Binnen elk van de werven, werden een aantal concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd (vb. één boom extra per Vlaming,  1m2 ontharding per inwoner, 1 coöperatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners, 1m extra of structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner…).

Daarnaast wordt gevraagd aan de lokale besturen om zelf het goede voorbeeld te geven, onder andere door een traject op te zetten om hun eigen gemeentelijk patrimonium energiezuinig te maken.

Vlaams Lokaal Energie-en Klimaatpact

Bart Somers: “Met de verscherpte doelstellingen en de extra middelen die hiervoor werden vrijgemaakt spelen we in op de noodzaak om een versnelde energietransitie te bekomen. Neem bijvoorbeeld het Vlaamse woningpatrimonium, dat is fors verouderd en tegen 2050 moeten alle woningen een EPC-label A hebben. Aan het huidige tempo geraken we slechts aan 30%. De renovatiegolf moet massaal in gang gezet worden. Het is voor individuele burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de verschillende renovatie mogelijkheden. Een collectieve ontzorgende aanpak, georganiseerd door de lokale besturen met middelen van LEKP 2.0 kan daar een duwtje in de rug geven.“

Ward Kennes, voorzitter Conferentie Kempense burgemeesters: “Onze regio is een goed parcours aan het rijden, maar we zijn ons ervan bewust dat er nog veel werk op de plank ligt. Door de ondertekening van het Lokaal Energie-en Klimaatpact 2.0 willen we de ambitie tonen om een stap verder te gaan.”

Johan Leysen, voorzitter IOK: “Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 bouwen we verder aan een Kempenbreed klimaatprogramma waarin alle gemeenten partner zijn.”

 

De doelstellingen van het pact sluiten aan bij Kempen2030, het streekproject over klimaat waar alle 29 Kempense gemeenten hun schouders onder zetten.