×

info uit mijn gemeente

Hoogstraten lanceert klimaatplan 2030

Thema
gebouwen mobiliteit tuin & natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Gemeente Hoogstraten
Contactgegevens
Aangemaakt op 09/03/2022

Hoogstraten lanceert klimaatplan 2030

Op 27 september 2021 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten het klimaatplan 2030 goed. Burgemeester Marc Van Aperen:"Als we echt werk willen maken van onze klimaat- en energiedoelstellingen, dan zullen we op al niveaus en met iedereen klimaat hoog op de agenda moeten houden. De belangen voor het klimaat en onze toekomstige generaties moeten als een vanzelfsprekende reflex meewegen bij elke beslissing.  Dat is nog niet zo evident, zeker niet in een snelgroeiende gemeente als Hoogstraten. Dit klimaatactieplan biedt ons alvast de juiste inzichten en is een gids om in deze en de volgende beleidsperiodes fundamentele veranderingen uit te voeren.”

De opmaak van een klimaatplan kadert binnen het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

(lees verder onder de foto)

Burgemeester Marc Van Aperen bij de lancering van Kempen2030.
Burgemeester Marc Van Aperen bij de lancering van Kempen2030.

Hoogstraten zal onder andere inzetten op volgende acties:

  1. Voor de openbare verlichting schakelen we over op LED tegen 2030 en besparen zo 45% tegen 2030.
  2. Een ambitieus, nieuw mobiliteitsplan vormt de basis voor een geïntegreerd mobiliteitsbeleid
  3. Via huisbezoeken en thermografische scans ondersteunen we gezinnen bij het renoveren van hun woning en dragen zo bij aan het verhogen van de jaarlijkse renovatiegraad richting 3,5%.
  4. Opmaak klimaatadaptatieplan en onthardingsprojecten: we benutten het onthardingspotentieel in het openbaar domein en leggen zo de basis voor een structureel onthardingsbeleid.
  5. We vormen het bestaande openbaar domein om naar een kindvriendelijke publieke ruimte, met een groene basisstructuur en groene ruimte als uitgangspunten

Schepen Michel Jansen: "Aan dit klimaatactieplan hebben we met alle partijen constructief samen gewerkt. Dit plan versterkt de acties die we reeds voorzien hadden in ons meerjarenplan, maar bevat ook nieuwe initiatieven. Heel onze organisatie kan er mee aan de slag. Ontharden en vergroenen, met ons eigen patrimonium en voertuigenpark het goede voorbeeld geven, een slimmere aansturing van ruimtelijke ontwikkelingen en de mobiliteit in onze gemeente… Dat zijn voor mij prioritaire acties"

(lees verder onder de foto)

Schepen Michel Jansen en burgemeester Marc Van Aperen met enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
Schepen Michel Jansen en burgemeester Marc Van Aperen met enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Voor de opmaak van het plan, kreeg de gemeente ondersteuning van de provincie en IOK.

Bekijk het volledige klimaatplan en het bijhorende analyserapport via onderstaande links.