Ik ben van...

Hoe ziet Retie eruit in 2025?

Thema
gebouwen natuur
Organisator(s)
gemeentebestuur Retie
Contactgegevens
Aangemaakt op 04/08/2020

Voor de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025 baseerden we ons op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. De bedoeling van deze doelstellingen is om van de aarde een meer duurzame plaats te maken tegen 2030.

Binnen deze SDG’s kunnen we vijf grote thema’s onderscheiden, die we vertaalden naar onze gemeente. In ons meerjarenplan krijgt elk thema een apart hoofdstuk.

  • PEOPLE: een dorp op mensenmaat
  • PROSPERITY: een dorp met welvarende en veerkrachtige kernen
  • PLANET: een dorp waar we samen genieten van onze open ruimte
  • PARTNERSHIP: een lokaal bestuur dat er bewust voor kiest om slim samen te werken in netwerken
  • PEACE: een lokaal bestuur met Retiese bestuurskracht

Prosperity: Retie is een dorp met welvarende en veerkrachtige kernen

Een modern en aantrekkelijk patrimonium

Het gemeentelijk patrimonium is aantrekkelijk, zowel de gebouwen in eigen beheer als diegene die we verhuren, zijn in goede staat. Onze historische gebouwen en sites onderhouden en beheren we op een zorgvuldige manier om ze voor de toekomst te bewaren. Daarnaast centraliseren we zoveel mogelijk van onze dienstverlening rond het gemeentepark. De sporthal wordt verder uitgebreid.

Sterke kernen combineren wonen, verplaatsen en beleven

Retie is een dorp waar inwoners kwaliteitsvol kunnen wonen. Door de inrichting van ons openbaar domein kan iedereen er zich veilig verplaatsen en ervan genieten. Het masterplan Re10 krijgt verder vorm. Ook onze groene verbindingen maken we aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers.

Stimuleren economisch beleid

We geven het goede voorbeeld als FairTradeGemeente door zoveel mogelijk lokaal aan te kopen. Bovendien ondersteunen we daarmee onze eigen detailhandel. Onze troeven als ‘water, natuur en horeca’ zetten we in de kijker door ze te vertalen naar toeristische producten, bezoekers komen immers naar Retie om hiervan te genieten.

Energie besparen en transitie

We streven naar een klimaatneutrale organisatie. We beperken ons eigen energieverbruik en gaan op een zuinige manier om met middelen voor het beheer en onderhoud van het patrimonium, gebouwen en infrastructuur. Wanneer we machines, materialen, voertuigen … vervangen, kiezen we voor een energiezuinige variant, zoals het gebruik van LED voor openbare verlichting. Met onze deelname aan ‘Kempen2030’ geven we niet alleen zelf het goede voorbeeld, maar sensibiliseren we ook onze inwoners om op een slimme manier om te gaan met onze planeet.

Planet: We zijn een dorp waar we samen genieten van onze open ruimte

Waterbeheer vormt een speerpunt in Dorp der Zeven Neten

Als ‘Dorp der Zeven Neten’ dragen we zorg voor onze waterlopen door ons afvalwater te zuiveren en het rioleringsnet verder uit te breiden. Op die manier houden we een van onze belangrijkste troeven in stand. Daarnaast worden onze waterlopen op regelmatige basis geruimd en zorgen we voor een structureel onderhoud van de riolen en pompputten.

Aantrekkelijke en gedeelde open ruimte

Onze open ruimte is functioneel, zowel qua inrichting als onderhoud. We zorgen voor een goede biodiversiteit door deze plekken aan te leggen met inheemse, onderhouds- en bij-vriendelijke plantensoorten. Daarnaast zetten we in op een Open Ruimte Platform om samenwerking te stimuleren en inspiratie rond concrete ingrepen in de open ruimte te delen.