Ik ben van...

Heist-op-den-Berg lanceert klimaatplan 2030

Thema
gebouwen hernieuwbare energie mobiliteit natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Gemeente Heist-op-den-Berg
Aangemaakt op 23/07/2021

Op 29 juni 2021 keurde de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg hun klimaatplan 2030 goed. Schepen Sarah Wouters: “Bij aanvang van de legislatuur in 2019 in Heist-op-den-Berg stelden we met het kersverse bestuur een ambitienota op. Ons bestuur engageerde zich om te werken voor en samen met alle Heistenaars aan een behouden toekomst met meer groen, veilige mobiliteit, leefbare buurten en kansen voor iedereen. We werken hard om deze ambitie waar te maken.”

De opmaak van een klimaatplan kadert binnen het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Gemeente Heist-op-den-Berg zal onder andere inzetten op volgende acties:

  1. Lokale hernieuwbare energie en warmte: de regionale productie van hernieuwbare energie op een participatieve manier verhogen en het afsluiten van een onderhouds- en energieprestatiecontract voor een gedeelte van het gebouwenpatrimonium
  2. Modal shift: wandelen en fietsen promoten, inzetten op openbaar vervoer en elektrische (deel)auto’s, trage wegen opwaarderen en nieuwe fietsverbindingen realiseren
  3. Groenblauwe netwerken: het aankopen van gronden om te bebossen en een hemelwater- en droogteplan, ontharding en infiltratie van hemelwater stimuleren
  4. Verhoogde renovatiegraad: renovatie van publieke en private gebouwen verhogen en acties uitvoeren om energie te besparen

(lees verder onder de foto)

Kempen2030_Heist-op-den-Berg
De gemeente zal de komende jaren verder inzetten op autodelen. v.l.n.r. teamcoördinator Samuel Helsen, schepen Sarah Wouters, deskundige duurzaamheid Wilfried Wouters.

 

Voor de opmaak van het plan, kreeg de gemeente ondersteuning van de provincie en IOK.

Bekijk het volledige klimaatplan en het bijhorende analyserapport via onderstaande link.