Ik ben van...

Gemeentebestuur kiest resoluut voor duurzaam woonbeleid

Thema
gebouwen
Organisator(s)
Gemeentebestuur Meerhout
Contactgegevens
Aangemaakt op 10/10/2019

Meerhout kiest ervoor om een duurzaam woonbeleid te voeren voor alle woonbestemmingen volgens het gewestplan. Deze keuze vertaalt zich in een woonomgevingsplan met bijhorende richtlijnen, het zogenaamde richtlijnenboek. Het plan houdt onder andere rekening met dicht en minder dicht bebouwde woongebieden: wonen in een dorpskern is immers niet hetzelfde als wonen in de rand van onze gemeente.

Woonomgevingsplan

Met het plan wil het gemeentebestuur beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op vlak van wonen. Door Meerhout op te delen in verschillende zones wordt er gerichter ingespeeld op het bestaande karakter van de omgeving. De voorwaarden, beschreven in een richtlijnenboek per zone, maken duurzaam bouwen mogelijk op elk perceel. Naast duurzaam bouwen komt ook een goede woonkwaliteit aan bod: zo beschrijft het richtlijnenboek onder andere ook de dag-en zonlichttoetreding voor een bepaalde ruimte of hoe groot de minimale oppervlakte voor private buitenruimte moet zijn.

Snellere en gerichte feedback

Met dit plan zal je als burger sneller en gerichter geholpen worden bij vragen over je huidige of toekomstige woning. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen.