Ik ben van...

Gemeente in de kijker: Vosselaar

Thema
gebouwen mobiliteit
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 15/12/2020

We laten de gemeenten graag zelf aan het woord over hun inspanningen om de doelstelling van Kempen2030 te bereiken. De burgemeester van Vosselaar Gilles Bultinck is onze enthousiaste gids.

Al meer dan 35% energiebesparing binnen gemeentelijke gebouwen

Het gemeentebestuur wil in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geven. Vooral door stookplaatsrenovaties is het aardgasverbruik in alle gemeentelijke gebouwen samen ondertussen meer dan 40% gedaald ten opzichte van 2011. In diezelfde periode is het elektriciteitsverbruik in de gebouwen gedaald met bijna 5%.

Gilles: “Dit zijn zeer rendabele investeringen. Op basisschool centrum werden in 2015 de oude stookketels vervangen door nieuwe, efficiënte ketels. Door het verlaagd aardgasverbruik bespaart de gemeenteschool nu jaarlijks meer dan 13.500 euro.”

Gelijktijdig zet Vosselaar de eerste stappen richting klimaatneutrale organisatie. De gemeentelijke basisschool Heieinde onderging een grondige energetische renovatie, inclusief 180 m² uitbreiding volgens BEN-norm (BEN = bijna-energie-neutraal).

Gilles: “Het gemeentebestuur hoopt hiermee het goede voorbeeld te geven en te inspireren om thuis ook zelf aan de slag te gaan. Alleen op die manier kunnen we slagen in onze ambitieuze klimaatdoelstelling.” De huishoudens zijn in Vosselaar de belangrijkste bron van CO2-uitstoot met een aandeel van bijna 57%.

‘Tijd voor mobiliteit’ in Vosselaar

Onderzoek toont aan dat Vosselaar het hoogste aandeel fietsers heeft voor woon-werkverkeer binnen de vervoerregio Kempen. Meer dan 30% van de verplaatsingen gebeurt in Vosselaar met de fiets. Maar toch is de auto met een aandeel van 50% nog steeds veruit het belangrijkste transportmiddel.

Gilles: ”Mobiliteit is erg belangrijk in Vosselaar. Met een oppervlakte van bijna 12 km² en iets meer dan 11.000 inwoners, zijn de afstanden in onze gemeente klein en gemakkelijk per fiets af te leggen. Omdat wij allemaal een leefbaar en verkeersveilig Vosselaar wensen, werd in 2019 het participatieproject “tijd voor mobiliteit” in het leven geroepen. De input uit het participatietraject werd al vertaald naar verschillende initiatieven om de mobiliteit te verbeteren, verschillende bijkomende initiatieven staan nog op het programma.”

Gilles: “De scholen vormen ’s morgens en ’s middags het kloppende hart van ons dorp. Een veilige schoolomgeving is zeer belangrijk. Daarom werd aan school Heilig Graf een fietsstraat gemaakt en werd aan school Heieinde een schoolstraat ingericht. Auto’s zijn tussen de schooluren niet welkom in de buurt van school Heieinde. We stapten in het project ‘route2school’ waardoor kinderen en ouders via bordjes en een digitale kaart de veiligste route naar school kunnen vinden. Via de jeugddienst werd een fluo-actie op touw gezet! “Heb je mij gezien”? Alle kinderen en jongeren tot 16 jaar kregen een gratis fluovestje van de gemeente om zo de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen. Vosselaar is sinds dit jaar een Octopusgemeente en werkt ook mee aan het uitwerken van een project voor het belonen van fietsende scholieren. De gemeente Bonheiden (fietsgemeente 2018) is hiervoor de inspiratiebron. In Bonheiden kregen fietsende scholieren een chip op hun fiets. Zo kan worden geregistreerd hoe vaak zij met de fiets naar school gaan. Op basis hiervan kunnen zij sparen voor een beloning. Dit systeem wil het bestuur ook in Vosselaar introduceren.”

In jullie gemeentelijk infoblad valt op dat jullie telkens een fietsdoorsteek in de kijker zetten?

Gilles: “Ja, Vosselaar is trots op de vele, leuke en veilige doorsteekjes voor fietsers en wandelaars in onze gemeente! Recent werden alle fietsdoorsteken bekeken en aangepast waar nodig voor een comfortabele passage. De signalisatie aan enkele doorsteken zal nog worden verbeterd. Dit maakt dat de fietser veilig van de ene wijk naar de andere kan fietsen, zonder langs grote en drukke wegen te passeren.”

Ondertussen werd in samenwerking met Stadsregio Turnhout een studiebureau onder de arm genomen om te helpen om de mobiliteit in Vosselaar te analyseren en de meest optimale situatie voor de hele gemeente in kaart te brengen.

Is participatie rond mobiliteit hierbij afgelopen?

Gilles: “Neen, zeker niet. Een aangename, veilige en leefbare gemeente maken we samen! In de toekomst bieden we graag een tweetal keer per jaar de mogelijkheid aan onze inwoners om eens te luisteren, te praten … over interessante mobiliteitsthema’s.”