Ik ben van...

Gemeente in de kijker: Nijlen

Thema
gebouwen mobiliteit natuur
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 15/12/2020

We geven laten graag de gemeenten zelf aan het woord over hun inspanningen om de doelstelling van Kempen2030 te bereiken. Het schepencollege van Nijlen geeft een woordje toelichting. 

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de CO2-uitstoot in Nijlen. Jullie proberen duurzame ontwikkelingen zo duurzaam mogelijk te sturen. 

Paul Verbeeck: “Dat klopt. In het beeldkwaliteitsplan, waarvoor we overigens de Vlaamse planningsprijs hebben gewonnen, streven we naar ‘het einde van de verkaveling’. Sinds de jaren ’60 werd de verkaveling de woonvorm bij uitstek. Vandaag is deze vorm van ruimte-inname niet meer werkbaar. We gaan daarom op zoek naar alternatieve woonvormen op strategisch gelegen locaties (bijvoorbeeld dichtbij het station en publieke voorzieningen). Door woningen in groep te realiseren is het mogelijk meer duurzame technieken in te zetten voor verwarming, energieopwekking, waterhergebruik… Een goed voorbeeld van zo’n nieuw project waarbij deze principes zullen worden toegepast is het Woon-bal-project.”

Nijlen heeft de ambitie om meer inwoners op de fiets te krijgen. Hoe willen jullie dit realiseren?

Bert Celis: “Enkele maanden geleden zijn we gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Het plan heeft als doel een proces van gedragsverandering in gang te zetten, de modal shift te faciliteren en de komende uitdagingen op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefkwaliteit en klimaatdoelstellingen het hoofd te bieden.”

Paul Laurijssen: “Autogebruik is moeilijk weg te denken uit het dagelijks leven van velen. Dat is ook niet meteen de doelstelling. Wel willen we onze inwoners er bewust van maken dat er nog andere duurzamere manieren van verplaatsing mogelijk zijn. Nijlen koos in het beeldkwaliteitsplan alvast voor ‘de fietser op de eerste plaats’. Het STOP-principe wordt als leidraad gebruikt bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, evenementenorganisatie, omleiding en inrichting van de wegen.

Nieuw aan Kempen2030 is het thema ‘klimaatadaptatie’, waar jullie als gemeente ook sterk op inzetten.

Tom Covens: “In de voorbije herfst deelden we voor het tweede jaar op rij gratis bomen uit aan al onze inwoners. Met 975 uitgedeelde bomen was de actie opnieuw een groot succes. De 1001 bomen actie krijgt trouwens op grote schaal navolging in de Kempen!”

Lien Du Four: “We plannen in het najaar een nieuwe boomplantactie. We zetten ook sterk in op ontharding. Zo zorgen we ervoor dat bij de heraanleg van de straten Paddekotseheide en Kerkeblokken meer regenwater zal kunnen infiltreren. Dit doen we door te kiezen voor de aanleg van een karrenspoor in plaats van een klassieke weg. Ook de speelplaats van githo nijlen,  onze gemeentelijke middelbare school, zal onthard worden.”

Jullie geven het goede voorbeeld door energie te besparen in het gemeentelijk patrimonium.  Op welke acties wordt ingezet?

Luc Luyten: “Er wordt momenteel een alomvattend patrimoniumbeleidsplan uitgewerkt. Hierin zal ook de reductie van het energieverbruik in onze gebouwen een belangrijke rol spelen. De relighting die werd doorgevoerd in twee Nijlense sporthallen leert dat investeringen in energiebesparende maatregelen lonen. Hierdoor besparen we jaarlijks meer dan 15 ton CO2.” 

Griet Van Olmen: “Twee grote projecten die er aankomen zijn de vernieuwing van de schoolinfrastructuur van Goezo! Klokkenlaan en Goezo! Kessel. Deze projecten moeten ons verder op weg zetten in de richting van een klimaatneutrale organisatie.”