Ik ben van...

Gemeente in de kijker: Geel

Thema
gebouwen hernieuwbare energie mobiliteit
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 15/12/2020

We laten de gemeenten graag zelf aan het woord over hun inspanningen om de doelstelling van Kempen2030 te bereiken. Burgemeester Vera Celis en schepenen Marlon Pareijn en Bart Julliams aan het woord.

Fietszone maakt fietsen veiliger in Geel

Vera Celis, burgemeester en Marlon Pareijn, schepen voor mobiliteit: “We willen graag sterk inzetten op fietsers. Daarom bakenden we als één van de eerste gemeenten een fietszone af van 21 aaneengesloten fietsstraten. Deze straten zijn zo ingericht dat de fietser de ‘hoofdgebruiker’ is. Auto’s mogen maximaal 30 km/ uur rijden en mogen de fietsers niet inhalen. Op die manier willen we fietsers zichtbaarder maken in het straatbeeld en hun veiligheid vergroten. Automobilisten die niet in het centrum van Geel moeten zijn, worden aangemoedigd om een alternatieve route te nemen. Auto’s zijn uiteraard nog welkom, maar zijn te gast. De zone bevindt zich in het centrum van Geel en is onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan.” 

Van energieprestatiecontract naar warmteplan

Bart Julliams, schepen voor klimaat en duurzaamheid: “Geel pionierde al eerder door de opstart van een energieprestatiecontract (ESCO-traject) om de uitstoot van 15 gemeentelijke gebouwen drastisch te verlagen. Vandaag zet de stad nog een stap verder met de opmaak van een gemeentelijk warmteplan. Met dit plan wil Geel een pad uitstippelen om op een structurele manier de shift te maken van fossiele naar hernieuwbare gebouwenverwarming, en dit niet alleen voor het eigen patrimonium maar voor het volledige grondgebied. Ook op stapel staande projecten worden daarbij onder de loep genomen. De stad wordt hierin begeleid door IOK en Kelvin Solutions onder noemer ‘Warmtemakelaar Kempen’.”

Werken aan een waterplan

Bart Julliams: "De klimaatopwarming zorgt voor meer en meer periodes van lang aanhoudende droogte afgewisseld met hevige plensbuien die voor wateroverlast zorgen. Een weldoordachte aanpak van onze waterhuishouding drong zich op. Een zeer inspirerende voordracht van prof. Patrick Willems (KU Leuven) tijdens een open milieu- en natuurraad wees ons de weg naar een goed plan. Eind vorig jaar gaf stad Geel daarom aan Aquafin de opdracht om een omvattend waterplan op te maken voor het grondgebied. Dat waterplan moet ons helpen om ons aan te passen aan de klimaatopwarming. Zo kan het bestuur in de toekomst de juiste beslissingen nemen bij grote en kleine bouwprojecten bij vergunningen... Doel is om zo veel mogelijk wateroverlast te vermijden, onze kostbare grondwaterreserves te vrijwaren en onze waterlopen en natuurgebieden te beschermen. Met dit waterplan willen wij komen tot een robuust watersysteem dat ook over enkele decennia nog tegen een stootje kan."