Ik ben van...

GBS Het Trapleerke gaat de Energy Challenge aan!

Thema
gebouwen
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK en Lokaal bestuur Lille
Aangemaakt op 03/10/2019

Meer dan 50 scholen uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië zijn in het schooljaar 2018-2019 gestart met ‘Energy Challenges’, een campagne om te streven naar 30% energiebesparing op school. Het project krijgt subsidies van het Europese Interreg North Sea Region Programma. Eén van deze 50 scholen is GBS Het Trapleerke uit Lille.

De uitdaging voor de leerlingen

Energy Challenges daagt jongeren uit het basis- en secundair onderwijs uit tot een duurzaamheidscampagne. Elke school vormt een team van 'Energizers'. Dit team neemt het voortouw om de school en zijn omgeving te verduurzamen. Tijdens de campagne gaan de teams op onderzoek uit in de wereld van energie, techniek en duurzaamheid. Het project laat leerlingen zien wat hun invloed is op de energierekening van de school en hoe ze deze rekening door gedrag kunnen beïnvloeden. Want door kleine gedragsveranderingen is het haalbaar om het energieverbruik met 15% te verminderen!

De uitdaging voor de directie

Naast gedrag speelt ook techniek een belangrijke rol in de Energy Challenges. In de loop van het najaar laten we in de school een energieaudit uitvoeren. Daaruit volgt een overzicht van de mogelijke energiemaatregelen voor jouw school. Onder begeleiding ga je met dit overzicht aan de slag en kies je welke maatregelen je uitvoert. De verwarmingsinstallatie in je school wordt ingesteld volgens de juiste behoeften, en we voorzien materiaal voor het uitvoeren van enkele kleine energiemaatregelen. Door in te zetten op techniek, proberen we nog eens 15% extra te besparen!

Enkele concrete maatregelen die al werden uitgevoerd zijn het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen.