Ik ben van...

Dessel investeert in de toekomst

Thema
gebouwen
Organisator(s)
lokaal bestuur Dessel
Contactgegevens
Aangemaakt op 04/08/2020

Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur Dessel is goedgekeurd. Het is de leidraad voor het beleid dat de komende 6 jaar uitvoering zal krijgen en is één geïntegreerd document voor zowel gemeente als OCMW.

Eén van de peilers binnen het meerjarenplan is 'Bouwen aan een sterke en moderne gemeente'. Investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur zijn noodzakelijk om ons verder te profileren als een moderne gemeente die ook infrastructureel klaar is om de burger een zo optimaal mogelijke dienstverlening te verschaffen en een leefbare omgeving te creëren waar het goed vertoeven is.

De nieuwe investeringen in infrastructuur zijn voornamelijk gericht op volgende pijlers:

  • Instandhouding en vernieuwing van bestaande infrastructuur zoals structureel onderhoud, de vernieuwing van onze fietspaden, riolerings- en infrastructuurwerken (heraanleg weg Dessel-Witgoor) en energiezuinige investeringen (openbare verlichting in LED).
  • 2 grote nieuwbouwprojecten:
    • Met de bouw van een nieuwe turnaccommodatie, op de site van de spinhallen, zetten we onze gemeente verder op de kaart als sportieve gemeente.
    • GBS De Meikever krijgt een nieuw schoolgebouw.
  • Digitalisering: Investeren in infrastructuur betekent ook investeren in een toekomstige moderne elektronische gemeente. Op ICT-vlak zullen in de huidige legislatuur onder meer investeringen worden gedaan in een digitaal inschrijvings- en reservatiesysteem, moderne betalingssystemen, digitalisering van de dienstverlening in de bibliotheek, digitale archivering en verdere uitwerking van het e-loket.

Samen met 28 andere Kempense burgemeesters, stelde het lokaal bestuur Dessel het doel voorop om tegen 2030 de CO2- uitstoot met 40% te verminderen en in te zetten op klimaatverbetering. Zo zullen onder meer zonnepanelen geïnstalleerd worden op de gemeentelijke gebouwen en wordt verlichting verLED.