Ik ben van...

De verwarmingsrevolutie in de Kempen

Thema
gebouwen hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 20/05/2020

30 tot 40% van de CO2-uitstoot gaat naar de verwarming van gebouwen. Inzetten op gebouwenverwarming is daarom essentieel als we tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn. In de eerste plaats betekent dit meer en beter isoleren, maar vroeg of laat moet de overstap gemaakt worden van aardgas of mazout naar een groene bron.

Gemeentelijk warmteplan

Hier en daar wordt er al voor gekozen om bij een nieuwe verkaveling of industrieterreinen geen aardgas meer aan te leggen en te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtenet. Om dit meer systematisch te kunnen aanpakken kiezen steeds meer gemeenten ervoor om een warmteplan op te maken, dat afhankelijk van de plaats aangeeft op welke manier de loskoppeling van aardgas het best kan gebeuren. In meer stedelijke gebieden kan dat via een warmtenet, maar ook individuele oplossingen zoals warmtepompen zijn mogelijk.

Het EFRO-project Warmtemakelaar Kempen ondersteunde 5 gemeenten (Turnhout, Herentals, Hoogstraten, Beerse en Geel) bij de opmaak van een warmteplan. Het succes leidde tot een opvolgproject 'Warmtemakelaar 2.0' dat in de startblokken staat. 11 extra Kempense gemeenten (Balen, Grobbendonk, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Vosselaar en Westerlo) zullen een warmteplan opmaken met hulp van de warmtemakelaar. 

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van buizen om warmte vanuit een centrale bron te verdelen tussen verschillende huizen en bedrijven. Gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet, hebben dus geen individuele verwarmingsinstallatie meer nodig.

Hoe kan je een warmtenet voeden?

In de Kempen wordt in de eerste plaats gekeken naar diepe geothermie als continu beschikbare warmtebron. Onderzoek van VITO toont aan dat er in het grootste deel van de Kempen potentieel is. Diepe geothermie is een duurzame techniek waarbij aardwarmte uit de diepe ondergrond wordt gehaald via een boring. Maar er bestaan ook andere duurzame toepassingen: biogas uit vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, restwarmte van bedrijven, warmte uit rioolwater… Soms wordt een warmtenet tijdelijk gekoppeld aan aardgas in afwachting van een hernieuwbare bron.

Is een warmtenet duur?

Een warmtenet aanleggen is duur. Daarom wordt er ook goed over nagedacht. Maar als je het vergelijkt met de kosten die nodig zijn om bestaande woonstraten op een andere manier volledig energieneutraal te maken, kan het soms de beste keuze zijn.

Zijn er al warmtenetten in de Kempen?

De woonwijk Niefhout in Turnhout, bedrijventerrein De Kluis in Hoogstraten, Merksplas-Kolonie, het zwembad en de sporthal in Mol zijn enkele voorbeelden van warmtenetten in onze regio. Het zijn bouwstenen die later kunnen worden gelinkt aan een groter moedernet.

 

Kempen2030_logo Warmtemakelaar Kempen