Ik ben van...

De Kluis wordt duurzaamste bedrijventerrein van de Kempen

Thema
hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
stad Hoogstraten
Contactgegevens
Aangemaakt op 10/10/2019

Sinds 2015 engageert het stadsbestuur van Hoogstraten zich om in het kader van het ‘Burgemeesterconvenant – Kempen 2020/2030’ de CO2-uitstoot op haar grondgebied te verminderen. De aanleg van een warmtenet op de uitbreiding van industrieterrein De Kluis was daarin een historische stap. De Kluis wordt het eerste bedrijventerrein van de Kempen dat met een warmtenet is uitgerust en zal hiermee een voorbeeld zijn voor andere.

Een warmtenet laat toe om snel en efficiënt hernieuwbare warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag, waardoor de CO2-uitstoot sterk wordt teruggedrongen. Heel wat warmtenetten maken gebruik van restwarmte. In het project de Kluis is de site zo ontworpen dat in de toekomst gekoppeld kan worden aan een diepgeothermische centrale, wat een 100% hernieuwbare energiebron is. Dit zal pas mogelijk zijn wanneer er naast de Kluis ook op andere plaatsen in Hoogstraten netten aangelegd worden en met elkaar verbonden, een zoektocht die intussen volop bezig is. In afwachting van dit groter moedernet wordt op de Kluis een andere hernieuwbare bron voorzien met back-up op aardgas. In opstartfase zal het net nog gevoed worden met warmte uit aardgas. Intussen wordt een alternatief op hernieuwbare energie voorbereid.

Het bedrijventerrein De Kluis wordt ontwikkeld door IOK. Aanleg en beheer van het warmtenet, alsook het voorzien van een de warmte zelf, gebeurt door distributienetbeheerder Fluvius – IVEKA, die ook verantwoordelijk voor de distributieactiviteiten voor elektriciteit en gas op het Hoogstraats grondgebied. 75% van het nieuwe terrein zal enkel met een warmtenet worden uitgerust. Op 25% van het terrein wordt een dubbelnet voorziet voor warmte en gas voor die bedrijven die zeer hoge temperaturen nodig hebben in hun productieproces.

De afgelopen 2 jaar is intens gewerkt aan de realisatie van het terrein; intussen zijn de infrastructuurwerken (wegenis en nutsinfrastructuur, inclusief het warmtenet) nagenoeg volledig voltooid en zijn de eerste bedrijven gestart met hun bouwwerkzaamheden. Verwacht wordt dat de volledige invulling relatief snel zal gebeuren, gezien de grote interesse van kandidaat-bedrijven.