Ik ben van...

Collectieve warmte in Sint-Jozef

Thema
hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Lokaal bestuur Olen
Contactgegevens
Aangemaakt op 03/10/2019

Umicore Olen heeft het initiatief genomen voor de opmaak van een masterplan voor warmte op hun site. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om warmte te delen met naburige gebruikers.

Het lokaal bestuur van Olen wil écht werk maken van de transitie naar hernieuwbare energie en heeft dan ook, i.s.m. IOK, een studiebureau de opdracht gegeven om de mogelijkheden voor collectieve warmte in St.-Jozef-Olen te onderzoeken.