Ik ben van...

Campina Energie plaatst eerste zonnepanelen

Thema
hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Campina Energie, OMC, IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 17/12/2019

De burgercoöperatie Campina Energie plaatste samen met hun technische partner Energieconcepten uit Arendonk haar eerste fotovoltaïsche zonnepaneelinstallatie op de gebouwen van de Open Manufacturing Campus (OMC) aan de Signify site in Turnhout. 288 Zonnepanelen zorgen voor een totaal vermogen van 90,5 kWp en een fikse besparing voor OMC, gelijk aan het verbruik van 25 gezinnen. Sinds 10/12/2019 is de installatie effectief in gebruik.

Samen met de verschillende betrokken partners IOK, Signify en OMC werd een overeenkomst uitgewerkt waarbij Campina Energie de volledige investering van het project draagt en OMC het vruchtgebruik van de installatie krijgt.

Mark Jacobs, gedelegeerd bestuurder Campina Energie:

Via projecten als deze slagen we er met de financiële inbreng van onze coöperanten in om stap voor stap los te komen van fossiele brandstoffen. Met de opbrengst uit onze projecten keren we dan een dividend uit aan onze coöperanten, ondersteunen we hen om energie te besparen, investeren we in nieuwe projecten en spelen we in op maatschappelijke noden.

Wout Baert, voorzitter raad van bestuur Campina Energie:

Financiële winstmaximalisatie primeert niet op onze missie, wel willen we een zo groot mogelijke winst boeken in de verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verder creëren van draagvlak hiervoor. Ook al is de financiële opbrengst van een project niet altijd even groot, de winst voor het klimaat is dat wel.

Leo Oelbrandt, Operations manager van OMC:

Voor OMC is dit de best mogelijke manier om de hoog oplopende energiekost te doen dalen en zonder eigen investeringen toch onze verantwoordelijkheid rond hernieuwbare energie op te nemen. Dit project past dan ook perfect in het opzet van OMC om een ecosysteem te bouwen rond maakbedrijven en hen te ondersteunen in hun transities richting de toekomst.

Kris Vreys, directeur IOK:

We zetten sterk in op het faciliteren van de werking van OMC. Hernieuwbare energie hoort daar zeker bij. Dikwijls kiest IOK ervoor om zelf te investeren of een projectvennootschap op te zetten voor investeringen in hernieuwbare energie. Dat burgers mee kunnen participeren en zo ook de baten ervaren van een hernieuwbaar energieproject is een mooie meerwaarde van Campina Energie.