Ik ben van...

Burgemeester Westerlo tekent voor het klimaat

Thema
participatie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
014 56 45 15
Aangemaakt op 10/10/2019

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject Kempen2030. 40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Op 11 oktober gaven de 29 Kempense burgemeesters, ondersteund door een strategisch partnerschap, officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt breed verankerd in het lokaal beleid en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Johan Leysen, voorzitter IOK

We zijn heel blij dat alle 29 Kempense gemeenten zich vandaag opnieuw engageren voor het voeren van een ambitieus energie- en klimaatbeleid. IOK wil, samen met een strategisch partnerschap, de gemeenten hierin ondersteunen.