Ik ben van...

Bossen en groen

Thema
natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Lokaal bestuur Kasterlee
Contactgegevens
Aangemaakt op 03/10/2019

Warme zomers, extreme weersomstandigheden, langdurige droogte, … het klimaat verandert en ook de Kastelse natuur is gevoelig voor deze veranderende klimaatcondities. Toename van insectenplagen en ziektes, verhoogde droogtestress bij bomen en planten en langdurige periodes van brandgevaar vormen nu reeds ongewenste effecten gelinkt aan de klimaatveranderingen.

Een duurzaam en toekomstgericht bos- en groenbeheer vormt een belangrijke schakel om de impact van klimaatverandering te milderen en te werken aan een klimaatbestendige gemeente. Agentschap Natuur en Bos coördineert verschillende acties in de openbare bossen zoals onder meer een regulier bosbeheer met het oog op een verbeterde boskwaliteit en de inrichting van nieuwe biotopen. De omvorming naar bossen met een gezonde mix aan verschillende boomsoorten en de (her)aanleg van heide en vennen zijn hierbij belangrijke speerpunten. Gemengde bossen zijn weerbaarder tegen ziektes en plagen en vormen een natuurlijke buffer tegen extreme weerfenomenen. Ze zorgen onder meer voor zuivere lucht, beschaduwing, koelende effecten en een stabiele waterhuishouding.

Ook het toekomstgericht gemeentelijk groenbeheer met voldoende groen in de dorpskernen, het beperken van verhardingen en een nauwe band met de aanwezige natuur helpen mee aan de klimaatbestendigheid van onze gemeente.