Ik ben van...

7 fietsstraten in schoolomgevingen

Thema
mobiliteit
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Lokaal bestuur Lille
Contactgegevens
Aangemaakt op 03/10/2019

Vanaf de Strapdag op 20 september 2019 voeren we in elke schoolomgeving een fietsstraat in om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen.

Om de veiligheid in de schoolomgevingen te verhogen, voeren we in de omgeving van al onze scholen fietsstraten in. De bevolkingsbevraging van dit voorjaar toonde aan dat een grote meerderheid van onze inwoners meer ruimte wil voor de zwakke weggebruiker in de dorpscentra. Met deze maatregel spelen we graag in op deze vraag.

De fietsstraten worden ingevoerd voor een proefperiode tot 30 juni 2020. Tussentijds volgt er een evaluatie en indien nodig komen er aanpassingen.

Wat mag er in een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen. Je mag er maximaal 30 km/u rijden. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Buurtbewoners en de scholen verspreiden mee de boodschap

Alle buurtbewoners ontvangen een affiche in de bus over de geldende regels in een fietsstraat. Door de affiche op te hangen, helpen ze om meer draagvlak te creëren en burgers te informeren over de geldende regels in een fietsstraat. De scholen hebben zich geëngageerd om alle leerlingen de regels te leren die gelden in een fietsstraat. Op deze manier zijn alle kinderen ermee vertrouwd tegen de invoering op de Strapdag.

Save Charter

Deze ingrepen zijn enkele van de concrete maatregelen van het Save Charter waarin het gemeentebestuur zich engageert om onder meer de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren.