Ik ben van...

25 jaar 'Behaag onze Kempen'

Thema
natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK, Natuurpunt, Velt, JNM
Contactgegevens
Aangemaakt op 06/12/2019

1 miljoen bomen en struiken, dat is het indrukwekkende resultaat van 25 jaar Behaag Onze Kempen. De actie ontstond 25 jaar geleden als initiatief van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu).  Later bundelden JNM, Natuurpunt, Velt, IOK en bijna alle lokale Kempense besturen hun krachten voor Behaag Onze Kempen. Behaag onze Kempen werd een begrip en een uithangbord voor streekeigen groen en autochtoon plantgoed.

Daan Janssens, vrijwilliger en medeoprichter Behaag onze Kempen:

Het is en blijft een fantastische actie. Natuurwinst binnen en buiten de reservaten was het doel. Buiten de reservaten door onze tuinen te vergroenen met streekeigen plantsoen en binnen de reservaten door de winst van de bomenverkoop integraal aan Natuurpunt door te storten.

Concrete klimaatacties geven mensen hoop

Behaag onze Kempen verenigt 3 natuurverenigingen, IOK en 27 gemeentebesturen en mobiliseert jaarlijks meer dan 100 verschillende vrijwilligers en zo’n 800 bestellers. Dat hele team werkt heel concreet aan een beter klimaat en milieu, aan meer natuur. Dat is erg belangrijk in een tijd waar mensen om de oren worden geslagen met slecht nieuws over milieu en natuur. Het geeft zin en hoop.

Het is een actie met alleen maar voordelen: meer biodiversiteit en meer CO2-opslag.  Behaag onze Kempen is ook een sensibiliseringsactie: het is een pleidooi voor het aanleggen van een  tuin die rekening houdt met mens, natuur, milieu en landschap.

De miljoenste boom

Een kerselaar krijgt in stad Geel de eer de miljoenste boom te zijn. Leuk want hij wordt aangeplant op publiek domein in de pastorijtuin van Larum, zodat iedereen mee kan smullen.

Bart Julliams schepen van o.a. Klimaat en duurzaamheid, milieu en natuur, ruimtelijk beleid, van de Stad Geel:

Stad Geel heeft van in den beginne enthousiast meegewerkt aan Behaag onze Kempen. Dat loont, een 700-tal Gelenaars bestelden bij Behaag onze Kempen, goed voor zo’n 70 000 bomen in onze Stad. Zo zijn we één van de koplopers van alle deelnemende gemeenten. Deze bomen creëren ook heel wat lokaal voedsel en biodiversiteit. Dat bevordert de leefbaarheid van onze stad en komt daarenboven het milieu en onze gezondheid ten goede!

We zijn trots dat de miljoenste boom in onze deelgemeente Larum prijkt in de vernieuwde pastorijtuin. Zo kan iedereen meesmullen van de vruchten van deze kerselaar. We onthulden een infobord om zo ook onze burgers te sensibiliseren.

Joeri Cortens, Natuurpunt:

Met 33 schoolkinderen één boom aanplanten is best een uitdaging. Prachtig om zien hoe enthousiast de kinderen meewerken. Ze maakten tekeningen voor de verjaardag van Behaag onze Kempen en kunnen terecht trots zijn dat ze de miljoenste boom goede zorgen gaven.

Bedankt, vrijwilligers!

Alle vrijwilligers werden uitgenodigd op de viering '25 jaar Behaag onze Kempen' op vrijdag 6 december. Enkele sprekers, waaronder Hans Van Dyck (UC Louvain), Sanne van den Berge (Ugent) en Joke Maes (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete), gaven er een boeiende uiteenzetting over het belang van de haagplantactie.