Ik ben van...

10 % besparing door aangepast brandregime

Thema
mobiliteit
Organisator(s)
gemeentebestuur Beerse
Contactgegevens
014 600 640
Aangemaakt op 10/10/2019

Sinds midden 2014 werd in overleg met Eandis door het gemeentebestuur beslist een aanpassingen door te voeren op het brandregime van de gemeentelijke openbare verlichting. Een deel van de lampen blijft nog steeds de ganse nacht branden maar bij 1128 lampen werd overgeschakeld op een ander avondregime.

Die lampen worden voortaan tussen 23 en 6 uur gedoofd. De overschakeling, die zijn nut in andere gemeenten reeds heeft bewezen, beantwoordt aan de principes van rationeel energieverbruik: er blijft voldoende verlichting tegen een beheersbare kost.

Besparing

Het invoeren van dat avondregime biedt het voordeel dat het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting aanzienlijk daalt. Door die aanpassing realiseert de gemeente een besparing van 9,5 % of 86 256 kWh op het jaarverbruik van de openbare verlichting. Dat is evenveel als het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 25 gezinnen uit Beerse.

Het gemeentebestuur investeert daarvoor 12 670 euro. Door het vroeger doven van de openbare verlichting 's nachts, bespaart de gemeente jaarlijks meer dan 17 000 euro zodat deze investering zich na minder dan één jaar al terugverdient.

Als we over energie spreken, moeten we ook oog hebben voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Het is belangrijk dat we de uitstoot van CO2 beperken. Dat kan door met z’n allen minder elektrische stroom te gebruiken.