Ik ben van...

Klimaatmakers Laakdal

Klimaatmakers Laakdal aan de slag

Heel wat Laakdallenaren steken de handen uit de mouwen om van Laakdal een fijnere en gezondere gemeente te maken. Na drie info- en inspiratiesessies startten enkele werkgroepjes met het uitwerken van concrete acties.

 

Duurzaamheidsambtenaar Evelyn Celis en Laakdallenaar Roel Vanaelten geven je graag wat meer info over Klimaatmakers Laakdal

Klimaatmaker Laakdal

Duurzaamheidsambtenaar Evelyn Celis en Laakdallenaar Roel Vanaelten geven je graag wat meer info over Klimaatmakers Laakdal

Klimaatmaker Laakdal

Wie zijn die klimaatmakers? En wat gaan ze doen?

Evelyn: “Wel, iedereen kan Klimaatmaker zijn! Een Klimaatmaker is iemand die zijn of haar steentje wil bijdragen aan een klimaatvriendelijk Laakdal. Wat we daarvoor precies gaan doen, weten we nog niet. Dat gaan we met de groep zelf bepalen. En we gaan uit van een gemeenschappelijk doel: van Laakdal een fijnere en gezondere gemeente maken om in te wonen. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”

Wanneer beginnen jullie eraan?

Evelyn: “Op dinsdag 19 januari organiseerden we een online startmoment. Op deze inspirerende avond gaf klimaatexpert Pieter Boussemaere tips over klimaatacties die écht werken. Meer dan 80 Laakdallenaars volgden de sessie, een groot succes! Op dinsdag 2 februari en donderdag 11 februari organiseerden we vervolgsessies. Daar werd nagedacht over concrete ideeën voor Laakdal. Ook wie nu nog wil aansluiten, is welkom!”

Laakdallenaar Roel Vanaelten was één van de 80 aanwezigen op het startmoment. Waarom schreef jij je in?

Roel: "Een paar jaar geleden ben ik, een beetje uit ideologie, begonnen met een eigen fruitboomgaard. De gemeente heeft me daarin op een fijne manier begeleid. Toen de vraag kwam om mee te doen, was ik meteen enthousiast."

Wat is volgens jou de sterkte van dit project?

Roel: "Ik ben ervan overtuigd dat we als burgers veel kunnen doen. Niet alleen door zelf de handen uit de mouwen te steken, maar ook door een draagvlak te scheppen voor de overheid om dingen te verwezenlijken."

Je handen jeuken al?

Roel: "Ik wil me zeker engageren, maar alleen lukt het niet. Daarom is het ook zo belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee op de kar te krijgen. Het wordt een werk van lange adem, maar hoe waardevol is het niet als je je (klein)kinderen een betere leefwereld kan meegeven?"

 

De ideeën

Benieuwd naar de inhoud van de werkgroepen?

Hieronder vind je per werkgroep enkele ideeën waar de klimaatmakers volop aan werken. Er wordt uitgezocht of de ideeën haalbaar zijn en hoe ze eventueel kunnen gerealiseerd worden.

 

Werkgroep meer zon 'Laat de zon in je hart'

Zonnepanelen

Werkgroep meer zon 'Laat de zon in je hart'

Zonnepanelen
 • Zonnepanelen op gemeentelijke en andere publieke daken

Werkgroep meer groen 'Laat ons een bloem'

Wortelen

Werkgroep meer groen 'Laat ons een bloem'

Wortelen
 • Samentuin
 • Coöperatieve tuin 
 • Meer bomen
  • voedselbos
  • geboortebos 
 • Vergroenen van restgronden 
 • zaden-/ stekkenbib
 • Pluktuin

Werkgroep sensibiliseren 'Komaan met dat lijf'

Bos

Werkgroep sensibiliseren 'Komaan met dat lijf'

Bos
 • Pop-up bos 
 • Film in het bos/ pastorijtuin 
 • Lets-groep Laakdal 
 • Losse ideeën die (nog niet) concreet zijn: 
  • materialenbib
  • gemeenteljike subsidies aanpassen/ vereenvoudigen
  • breek het kot maar af 
  • energie-ambassadeurs en energiemeters 
  • duurzame (buurt)feesten stimuleren

Werkgroep informeren 'Schreeuw het van de daken'

Informeren

Werkgroep informeren 'Schreeuw het van de daken'

Informeren
 • Website met overzicht duurzame initiatieven in Laakdal

 

Gezellige ontmoeting in Eindhout

Op woensdag 23 juni ontmoetten de klimaatmakers van Laakdal elkaar eindelijk écht na vele maanden van digitaal vergaderen.

Het werd een leuke avond waar de verhalen en ideeën vlot uitgewisseld werden en het enthousiasme en de goesting om verder actief aan de slag te gaan nog groter werd!

Heb je goesting gekregen om mee te werken? Of wil je graag meer informatie over het project?

Mail ons! klimaatmakers@laakdal.be