Ik ben van...

Dossier droogte in de Kempen

Thema
natuur
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 07/07/2020

De laatste zomers waren uitzonderlijk droog. De grondwaterstanden staan regelmatig op een zeer laag niveau. Het ziet er naar uit dat we meer van dergelijke droogteperiodes gaan krijgen door de klimaatverandering. Maar wat zijn de gevolgen? En hoe staan we er voor in de Kempen? En nog belangrijker hoe kunnen we deze droogteperiodes overbruggen?

Kempen2030 interviewde een aantal experts en partners over de toenemende droogte en mogelijke oplossingen. Hieronder vind je een overzicht van alle interviews.

Wil je zelf iets doen? Neem dan zeker een kijkje op de pagina over de groepsaankoop hemelwateropvang

Droogte in de Kempen: onze watervoorraad

De afgelopen maanden ‘regende’ het alarmerende berichten over droogte en de lage stand van het grondwater. Wij vroegen aan Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij, en Eddy Troosters, CEO van Pidpa, naar de situatie in de Kempen en oplossingen voor de toekomst.

Lees hier het volledige interview.

Droogte in de Kempen: maak je tuin klimaatrobuust

We krijgen steeds meer te maken met langere periodes van droogtes. Hoe kan je je moes- en siertuin aanpassen om daar goed mee om te gaan? We interviewden Paul Janssen van Velt en kregen veel tips.

Bekijk hier het volledige interview over de siertuin.

Bekijk hier het volledige interview over de moestuin.

Droogte in de Kempen: de natuur als bondgenoot

Robuuste, met elkaar verbonden natuurgebieden met een gezonde waterhuishouding zijn beter bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering zoals langdurige droogte. En daar knelt het schoentje. Wetlands staan wereldwijd onder sterke druk. Vlaanderen is als laaggelegen regio met zijn dicht netwerk van traag stromende rivieren van nature gekenmerkt door de aanwezigheid van veel wetlands. Die zijn door eeuwen van menselijke activiteit echter grotendeels verdwenen. Uit een recente studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat Vlaanderen in de afgelopen 50 tot 60 jaar 75% van zijn wetlands verloor! Stefan Versweyveld van Natuurpunt en Katherine Vande Velde van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) leggen uit wat zij zoal doen in de Kempen om deze trend te keren.

Lees hier het volledige interview.

Droogte in de Kempen, een uitdaging voor de landbouw

Droge zomers, lage grondwaterstanden en een daaropvolgend captatieverbod zijn slecht nieuws voor de landbouw. Zij zijn immers sterk afhankelijk van water voor hun gewassen. Maar landbouwers blijven niet bij de pakken zitten. Samen met verschillende partners bereiden ze zich voor op langere droogteperiodes in de toekomst.

Lees hier het volledige interview.

Droogte in de Kempen: veranderende weersomstandigheden

De laatste zomers waren uitzonderlijk droog. Het ziet er naar uit dat we meer van dergelijke droogteperiodes gaan krijgen door de klimaatverandering. Maar krijgen we alleen maar drogere periodes? Of kunnen we nog andere gevolgen verwachten? En hoe passen we ons daar aan aan? We vroegen het aan de Kempense weerman Lander van Tricht en Inge Vermeulen en Kathleen Van Dorslaer van de provincie Antwerpen.

Lees hier het volledige interview.

Droogte in de Kempen: klimaatbestendig (ver)bouwen

Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Ben je aan het bouwen of renoveren? Dat is hét moment om stil te staan bij duurzaam watergebruik. An De Vriendt, architect en adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C, geeft raad. Hans Vannuffelen getuigt over zijn woning.

Lees hier het volledige interview en bekijk het filmpje.