Ik ben van...

Cijfers

Kempen2030 CO2-uitstoot
CO2-uitstoot per sector in 2011

 

Het streekproject Kempen2030 heeft als doel om de CO2-uitstoot met 40% te verlagen tegen 2030. Om te weten welke inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot in de Kempen effectief te verlagen, werd door VITO een inventarisatie gemaakt van de situatie in 2011.

De CO2-uitstoot van een gemiddelde Kempense gemeente toont dat samenwerking tussen de stakeholders over alle sectoren (wonen, mobiliteit, economie) nodig is om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Daarom slaan de 29 Kempense gemeentebesturen, samen met een breed partnerschap de handen in elkaar.

Jaarlijkse monitoring

Jaarlijks wordt de CO2-uitstoot in de regio gemonitord om de evolutie in het oog te houden. Tussen 2011 en 2017 nam de CO2-uitstoot in de regio met 3% af. Een versnelling van de daling zal noodzakelijk zijn om de ambitieuze doelstellingen te behalen.